یک روزبی نظیر یک صب…


یک روزبی نظیر
یک صبح دلنشین
یک لبخندازته دل
یک شادےبےبدیل
یک خداےهمیشه همراه

#خدا #روز_حساب #god #رامين_بختياري #خبرنگار #خبر #صداوسيما #صبح #لبخند #روز #photography #goodmorning #news #reporter #tv #selfie

یک روزبی نظیر
یک صبح دلنشین
یک لبخندازته دل
یک شادےبےبدیل
یک خداےهمیشه همراه

#خدا #روز_حساب #god #رامين_بختياري #خبرنگار #خبر #صداوسيما #صبح #لبخند #روز #photography #goodmorning #news #reporter #tv #selfie

یک روزبی نظیر
یک صبح دلنشین
یک لبخندازته دل
یک شادےبےبدیل
یک خداےهمیشه همراه

#خدا #روز_حساب #god #رامين_بختياري #خبرنگار #خبر #صداوسيما #صبح #لبخند #روز #photography #goodmorning #news #reporter #tv #selfie

답글 남기기

이메일은 공개되지 않습니다. 필수 입력창은 * 로 표시되어 있습니다.