… Chúng tôi không …Chúng tôi không gọi nhau là bạn. Chúng tôi kêu nhau bằng tri kỷ. Cái chúng tôi trao cho nhau không phải là tiền hay thứ vật chất xa xỉ. Mà đó là tấm chân tình, sự chân thành từ tận đáy lòng 💙💙
#TH #드라마다시보기무료사이트 알아보니 #YN #HN #BFF #nightmare #instanight #dailypic #like4like #follow4follow


Chúng tôi không gọi nhau là bạn. Chúng tôi kêu nhau bằng tri kỷ. Cái chúng tôi trao cho nhau không phải là tiền hay thứ vật chất xa xỉ. Mà đó là tấm chân tình, sự chân thành từ tận đáy lòng 💙💙
#TH #드라마다시보기무료사이트 알아보니 #YN #HN #BFF #nightmare #instanight #dailypic #like4like #follow4follow