بی خیال تمام دلواپسی…


بی خیال تمام دلواپسی هایمان به موسیقی دلنوازگوش کن فنجانت راسربکش وبگذار آنقدرحالمان خوب باشدکه یادمان برود امروزچندشنبه است. 💝💝💝💝💝💝💝 پ. ن: من اومدددددم🙌🙌🙌🙌🙌… فکر نمیکردم انقدر زود کارم تموم شه… گفتم تا شب نیستم ولی تموم شد …. امروز هم قسمت نشد از دستم راحت باشید 😂😂😂😂😂😂 #pouriapoursorkh#bestactor #iranianactor#iranianartist#superstar#cinema#tv#perfect#nice
#پوریاپورسرخ#پوریا#هنرمندان#هنرمند#بازیگران#بازیگر#ایرانی#سوپراستار#سینما#تلویزیون#مهربون#محبوب#عشق 💝@pouriapoursorkh
💝💝@pouriapoursorkh 💝💝💝@pouriapoursorkh
💝💝@pouriapoursorkh 💝@pouriapoursork

بی خیال تمام دلواپسی هایمان به موسیقی دلنوازگوش کن فنجانت راسربکش وبگذار آنقدرحالمان خوب باشدکه یادمان برود امروزچندشنبه است. 💝💝💝💝💝💝💝 پ. ن: من اومدددددم🙌🙌🙌🙌🙌… فکر نمیکردم انقدر زود کارم تموم شه… گفتم تا شب نیستم ولی تموم شد …. امروز هم قسمت نشد از دستم راحت باشید 😂😂😂😂😂😂 #pouriapoursorkh#bestactor #iranianactor#iranianartist#superstar#cinema#tv#perfect#nice
#پوریاپورسرخ#پوریا#هنرمندان#هنرمند#بازیگران#بازیگر#ایرانی#سوپراستار#سینما#تلویزیون#مهربون#محبوب#عشق 💝@pouriapoursorkh
💝💝@pouriapoursorkh 💝💝💝@pouriapoursorkh
💝💝@pouriapoursorkh 💝@pouriapoursork